Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 2 Ngày Ăn Chắc Miễn Phí

Nuôi dàn đề 20 số khung 2 ngày tuy không phải là cách chơi thu tiền nhanh nhưng đây chắc chắn là cách chơi hiệu quả nếu như các bạn biết tận dụng chúng. So với việc chơi lô thì chơi đề luôn thu hút được đông đảo người chơi hơn vì số lãi của nó là rất lớn. Nếu chơi nuôi nhiều ngày thì cần rất nhiều vốn, cho nên Nuôi Lô 247 đem đến cho các bạn dàn đề nuôi 2 ngày để các bạn dễ dàng vào tiền, dễ dàng tính toán cách chơi và nhận được hiệu quả nhanh chóng.

Dàn đề 20 số nuôi khung 2 ngày

Soi cầu dàn đề 20 số nuôi khung 2 ngày

Không phải mất thời gian để soi cầu tìm dàn đề cho mỗi ngày nữa, giờ đây các bạn chỉ cần truy cập vào đây để nhận số miễn phí mỗi ngày. Còn lại hãy để chúng tôi lo.

DÀN ĐỀ 20 SỐ NUÔI KHUNG 2 NGÀY

• Ngày 02/12 – 03/12/2021 nuôi dàn đề: 69 96 89 98 90 09 39 93 29 92 49 94 30 03 40 04 50 05 60 06→ Chờ KQ

• Ngày 01/12 – 02/12/2021 nuôi dàn đề: 16 61 15 51 14 41 13 31 12 21 16 61 10 01 09 90 50 05 20 02 → Ăn đề 12

• Ngày 28/11 – 29/11/2021 nuôi dàn đề: 30 03 60 06 70 07 90 09 36 63 56 65 26 62 67 76 68 86 69 96 → Trượt

• Ngày 26/11 – 27/11/2021 nuôi dàn đề: 26 62 36 63 46 64 67 76 68 86 78 87 27 72 47 74 24 42 25 52 → Ăn đề 24

• Ngày 24/11 – 25/11/2021 nuôi dàn đề: 23 32 12 21 24 42 34 43 47 74 37 73 36 63 35 53 38 83 27 72 → Trượt

• Ngày 22/11 – 23/11/2021 nuôi dàn đề: 30 03 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 56 57 58 59 80 81 82 → Ăn đề 80

• Ngày 21/11 – 22/11/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 98 → Ăn đề 79

• Ngày 19/11 – 20/11/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt

• Ngày 17/11 – 18/11/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt

• Ngày 15/11 – 16/11/2021 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Trượt

• Ngày 14/11 – 15/11/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 40

• Ngày 13/11 – 14/11/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Ăn đề 30

• Ngày 11/11 – 12/11/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Ăn đề 11

• Ngày 09/11 – 10/11/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt

• Ngày 08/11 – 09/11/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 72

• Ngày 06/11 – 07/11/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt

• Ngày 05/11 – 06/11/2021 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 52

• Ngày 03/11 – 04/11/2021 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt

• Ngày 01/11 – 02/11/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 35

• Ngày 30/10 – 31/10/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Trượt

• Ngày 29/10 – 30/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 35

• Ngày 27/10 – 28/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 69

• Ngày 25/10 – 26/10/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 88

• Ngày 22/10 – 23/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt

• Ngày 20/10 – 21/10/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 88

• Ngày 18/10 – 19/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt

• Ngày 16/10 – 17/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt

• Ngày 14/10 – 15/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt

• Ngày 13/10 – 14/10/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 22

• Ngày 11/10 – 12/10/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt

• Ngày 09/10 – 10/10/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt

• Ngày 07/10 – 08/10/2021 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 50

• Ngày 05/10 – 06/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt

• Ngày 03/10 – 04/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt

• Ngày 30/09 – 01/10/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt

• Ngày 29/09 – 30/09/2021 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 77

• Ngày 27/09 – 28/09/2021 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Trượt

• Ngày 25/09 – 26/09/2021 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 94

• Ngày 23/09 – 24/09/2021 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt

• Ngày 22/09 – 23/09/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 83

• Ngày 20/09 – 21/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 83

• Ngày 18/09 – 19/09/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Trượt

• Ngày 16/09 – 17/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Ăn đề 30

• Ngày 14/09 – 15/09/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt

• Ngày 12/09 – 13/09/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt

• Ngày 10/09 – 11/09/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt

• Ngày 07/09 – 08/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Ăn đề 38

• Ngày 05/09 – 06/09/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Ăn đề 28

• Ngày 04/09 – 05/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 55

• Ngày 02/09 – 03/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt

• Ngày 31/08 – 01/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt

• Ngày 29/08 – 30/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt

• Ngày 27/08 – 28/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt

• Ngày 25/08 – 26/08/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Ăn đề 89

• Ngày 23/08 – 24/08/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 89

• Ngày 20/08 – 21/08/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 11

• Ngày 18/08 – 19/08/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt

• Ngày 16/08 – 17/08/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt

• Ngày 15/08 – 16/08/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 97

• Ngày 12/08 – 13/08/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 44

• Ngày 10/08 – 11/08/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 20

• Ngày 08/08 – 09/08/2021 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 34

• Ngày 07/08 – 08/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 34

• Ngày 05/08 – 06/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt

• Ngày 03/08 – 04/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Ăn đề 41

• Ngày 01/08 – 02/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt

Nếu cảm thây dàn 20 số vẫn khá nhiều thì các bạn có thể tham khảo ngay dàn đề 10 số nuôi 2 ngày. Tuy tỷ lệ thấp hơn đôi chút nhưng trúng thì lãi lại nhiều hơn.

Bắt dàn đề 20 số khung 3 ngày chuẩn

Để hoàn toàn có thể ăn thông dàn đề 20 số khung 3 ngày bạn bè cần phải lên được dàn số chuẩn. Vậy làm thế nào để có được dàn đề chuẩn ? Hãy vận dụng ngay những cách bắt dàn đề chuẩn sau đây :

» Bắt dàn đề 20 số dựa vào tổng đề

Cách lập dàn đề khá đơn thuần, bạn bè chỉ cần sử dụng 2 tổng đề mới Open gần nhất để nuôi .

Ví dụ: Ngày 17/05 ra 76380 tổng 4, ngày 16/05 ra 75146 tổng 5. Anh em tiến hàng nuôi đề tổng 4 và tổng 5 trong 3 ngày tiếp theo.

» Bắt dàn 20 số từ giải đặc biệt thứ 2

Anh em lấy số đầu và số cuối giải đặc biệt quan trọng ngày thứ 2 để làm tổng đề nuôi trong 3 ngày tiếp theo .

Ví dụ: Thứ 2 ngày 11/05 ra 02419, ta sẽ có tổng 0 và tổng 9 nuôi trong 3 ngày tiếp theo.

» Bắt dàn đề 20 số theo cầu chạm

Anh em lấy số giữa của giải đặc biệt quan trọng ngày thứ 4 hàng tuần làm chạm để nuôi .
Ví dụ : Thứ 4 ngày 13/05 giải đặc biệt quan trọng ra : 12795. Anh em triển khai nuôi đề 20 số chạm 7 .

Kinh nghiệm nuôi dàn đề 20 số bất bại

» Nuôi dàn đề cần phải có tài chính ổn định là điều kiện tiên quyết.

» Phải có tính kiên định khi chơi, chơi đúng khung, không thay đổi hay bỏ giữa chừng.

» Nên chơi theo dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày từ các cao thủ vì tính ổn định cao và tỷ lệ ăn đều.

» Chọn nhà cái online có tỷ lệ trả thưởng cao để chơi bởi điều này sẽ rất có lợi khi chơi lâu dài.

Cách vào tiền nuôi dàn đề 20 số

Khi nuôi dàn đề 20 số cần phải đảm bảo mang lại lợi nhuận cho bạn khi đề nổ. Tỷ lệ nuôi dàn đề 20 trong vòng ngày thường là 1 : 3 : 7.

Ví dụ: Đánh đề theo tỷ lệ 1 ăn 99.

Ngày 1: Đánh 20 x 10k = 200k. Trúng được: 10 x 99 = 990k => Lãi: 990 – 200 = 790k.

Ngày 2: Đánh 20 x 30k = 600k. Thắng được: 30 x 99 = 2.970k => Lãi: 2.970 – (200 + 600) = 2.170k.

Ngày 3: Đánh 20 x 70k = 1.400k. Thắng được 70 x 99 = 6.930k => Lãi: 6.930 – ( 200 + 600 + 1.400) = 4.730k.

♦ Lưu ý: Nếu thấy đề về ngày nào thì dừng ở ngày đó. Tỷ lệ đánh đề tùy thuộc vào tài chính của bạn, miễn có lời là được nhé.

Chúc đồng đội suôn sẻ !

Source: Soi cầu lô vip
Category: Lô đề

Viết một bình luận