Soi Cầu Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày

Soi cầu dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày không phải khó nhưng cũng rất ít người thành công trong việc này. Một phần là không tích chơi dàn nuôi này, phần nữa là không biết cách soi cầu và vào tiền hợp lý dẫn đến chơi thua, k có lãi. Vậy soi cầu như thế nào mới hiệu quả, vào tiền như thế nào mới có thể có lãi? Hãy cùng tham khảo ngay bài viết này để biết thêm chi tiết nhé.

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Nhận dàn đề 36 số nuôi 3 ngày miễn phí

Theo như tính toán và nghiên cứu của soi cầu 247 thì để chơi có lãi thì trong 1 tháng trung bình có 13-14 khung nuôi sẽ chỉ cho phép trượt tối đa 3 khung nhưng không được trượt liên tiếp. Nhưng theo như trải nghiệm của chúng tôi thì rất có ít trường hợp trượt 2 khung liên tiếp chứ chưa nói là 2 khung. CHo nên mọi người có thể thoải mái chơi.

Còn nếu bạn nào chưa biết cách soi cầu miễn phí dàn đề 36 số nuôi này thì có thể lấy ngay dàn đề đặc biệt 36 quân số dưới đây để chơi cho 3 ngày tiếp theo. Tỷ lệ trúng trượt thì có thể xem thống kê để tính toán nhé.

Nhận Dàn Đề 36 Số Nuôi 3 Ngày Miễn Phí

⋆ Ngày 01/12 – 03/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Kết Quả

⋆ Ngày 28/11 – 30/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt

⋆ Ngày 26/11 – 28/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 24

⋆ Ngày 25/11 – 27/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 13

⋆ Ngày 24/11 – 26/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 56

⋆ Ngày 22/11 – 24/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 80

⋆ Ngày 21/11 – 23/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 79

⋆ Ngày 18/11 – 20/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt

⋆ Ngày 17/11 – 19/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 30

⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Trượt

⋆ Ngày 13/11 – 15/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 30

⋆ Ngày 11/11 – 13/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 11

⋆ Ngày 10/11 – 12/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 95

⋆ Ngày 07/11 – 09/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 52

⋆ Ngày 04/11 – 06/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 41 42 43 45 46 47 → Trượt

⋆ Ngày 03/11 – 05/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 67

⋆ Ngày 02/11 – 04/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 10

⋆ Ngày 30/10 – 01/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt

⋆ Ngày 29/10 – 31/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 35

⋆ Ngày 27/10 – 29/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 69

⋆ Ngày 25/10 – 27/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 09

⋆ Ngày 23/10 – 25/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 17

⋆ Ngày 22/10 – 24/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 28

⋆ Ngày 19/10 – 21/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt

⋆ Ngày 17/10 – 19/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 09

⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt

⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 22

⋆ Ngày 12/10 – 14/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 18

⋆ Ngày 11/10 – 13/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 42

⋆ Ngày 09/10 – 11/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 85

⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 50

⋆ Ngày 05/10 – 07/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt

⋆ Ngày 03/10 – 05/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 73

⋆ Ngày 30/09 – 02/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt

⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 73

⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt

⋆ Ngày 23/09 – 25/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt

⋆ Ngày 22/09 – 24/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 73

⋆ Ngày 21/09 – 23/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 83

⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 19

⋆ Ngày 18/09 – 20/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 01

⋆ Ngày 17/09 – 19/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 30

⋆ Ngày 15/09 – 17/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 8 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 93

⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 8 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt

⋆ Ngày 09/09 – 11/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 54

⋆ Ngày 06/09 – 08/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 38

⋆ Ngày 03/09 – 05/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt

⋆ Ngày 01/09 – 03/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 64

⋆ Ngày 29/08 – 31/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt

⋆ Ngày 26/08 – 28/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 09

⋆ Ngày 23/08 – 25/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt

⋆ Ngày 22/08 – 24/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 82 83 84 85 86 87 →

Ăn đề 11

⋆ Ngày 19/08 – 21/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt

⋆ Ngày 16/08 – 18/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt

⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 97

⋆ Ngày 11/08 – 13/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 68

⋆ Ngày 09/08 – 11/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 71

⋆ Ngày 08/08 – 10/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 15

⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 34

⋆ Ngày 04/08 – 06/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 67

⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 04

⋆ Ngày 30/07 – 01/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt

⋆ Ngày 28/07 – 30/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 26

⋆ Ngày 25/07 – 27/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 71

⋆ Ngày 24/07 – 26/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 24

⋆ Ngày 23/07 – 25/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 24

⋆ Ngày 22/07 – 24/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 66

♦ Lưu ý : Bất kì dàn đề nuôi nào khi số đã nổ thì tất cả chúng ta sẽ khởi đầu soi cầu và nhận dàn đề nuôi khung không lấy phí mới chứ không phải chơi cho hết thời hạn của khung đó nhé .
Với dàn đề 36 quân số này thì đồng đội chỉ cần giám sát và chia tiền theo một tỷ suất hài hòa và hợp lý, và chắc như đinh dàn này sẽ Phần Trăm nổ cao nên bạn bè đừng lo ngại. Anh em ai chưa hiểu cách vào tiền để nuôi đề thì tìm hiểu thêm phần bên dưới .

Kinh nghiệm soi cầu dàn đề đặc biệt mới nhất

1/ Cách soi cầu giải đặc biệt về trong 3 ngày cuối tuần

Phương pháp này tính bằng cách sử dụng đầu đuôi của giải đặc biệt quan trọng 2 ngày đầu tuần tính tổng để làm tổng đề nuôi cho 3 ngày cuối tuần .
Cụ thể tính như sau : Ta lấy số tiên phong của giải đặc biệt quan trọng ngày thứ 2 và thứ 3 rồi cộng lại với nhau làm tổng đề đánh cho 5 ngày cuối tuần. Trường hợp tổng lớn hơn 10 thì lấy 2 số cộng tiếp làm cầu chạm đánh cho 5 ngày cuối tuần .
Ví dụ : Giải đặc biệt quan trọng ngày thứ 2 : 65789, ngày thứ 3 : 76548. Ta có 2 đầu giải đặc biệt quan trọng là 6 và 7. Tính : 6 + 7 = 13. 13 > 10 nên ta cộng tiếp 1 + 3 = 4. Trong những ngày còn lại của tuần ( 5 ngày ). Ta chơi đề chạm 4 .

2/ Soi cầu dàn đề kết quả ngày thứ 4

Cách soi cầu rất đơn thuần, mọi người chỉ cần chăm sóc tới tác dụng giải đặc biệt quan trọng của ngày thứ 4 trong tuần và lấy con giữa để làm cầu chạm đề để chơi trong 3 ngày cuối tuần. Tỷ lệ thắng lợi lên tới 95 %. Đây là cách bắt cầu mà hầu hết những người mới chơi đều vận dụng và thành công xuất sắc .

Ví dụ: Ngày thứ 4 kết quả giải đặc biệt về 47188 thì các ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 chúng ta sẽ đánh đề chạm 1.

Soi cầu đặc biệt theo ngày thứ 4

3/ Cách soi cầu đề miền bắc dựa vào đề về ngày thứ 5

Có 2 phương pháp soi cầu MB với cầu đề về của ngày thứ 5 hàng tuần đó là :
– Lấy số đầu của đề trừ đi 1 đơn vị chức năng hoặc cộng 1 đơn vị chức năng rồi nuôi đề chạm cho đến thứ 5 tuần sau .
Ngày 14/9/2017 đề về 40, nuôi đề chạm 3 cho 7 ngày tiếp, ta thấy, ngày 20/9 đề về 73 .
Ngày 21/9 đề về 70, nuôi đề chạm 8 cho 7 ngày tiếp theo, ta có 22/9 đề về 87 .
– Lấy số đầu hoặc đít đề làm dàn đề cầu chạm đánh cho 7 ngày tiếp theo .
VD : Ngày 21/9 đề về 70, ta có 22/9 đề về 87, ngày 23/9 đề về 70, ngày 27/9 đề về 77 .

>> Soi cầu win2888 asia

4/ Cách soi cầu đề chính xác nhất từ số đầu giải đặc biệt thứ 2

Cách này có lẽ rằng với nhiều người cũng khá quen thuộc, đó là bạn xem tác dụng xổ số kiến thiết miền Bắc thứ 2 có số tiên phong cùa giải đặc biệt quan trọng về bao nhiêu, nuôi dàn tổng của nó choc ho 6 ngày tiếp theo .
VD : Ngày 18/9/2017 có GĐB về 58601, ta lấy 5 làm tổng đề, thấy 22/9 đề về 87 .

5/ Cách soi cầu lô đề hiệu quả từ kết quả giải 7

Xem tác dụng giải 7 ra bao nhiêu, nuôi dàn đề ghép từ những số của giải 7 ngày hôm trước ghép lại với nhau để đánh đề cho ngày hôm sau .
VD : Ngày 23/9/2017 có hiệu quả giải 7 miền bắc về những cầu là 62 – 46 – 75 – 99. Được những số lượng để ghép dàn đề là : 6,2,4,5,7,9. Ta thấy ngày 24/9 đề về 52
Soi cầu đề đặc biệt theo tổng giải 7

6/ Cách soi cầu đề toàn tập đề kép về

Tổng hợp toàn tập các cách soi cầu đề kép sẽ về chuẩn nhất hiện nay, các bạn hãy tham khảo cụ thể:

– Nếu thấy trong giải đặc biệt quan trọng về có 2 số đầu hoặc 2 số giữa đều là kép ( 2 số giống nhau ) thì bạn nên nuôi dàn đề kép trong 7 ngày tiếp theo .
– Nếu thấy trong tác dụng giải 7 Open 2 trong số những bộ số sau thì là báo hiệu đề về kép ngày hôm sau : 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94 .
– Nếu thấy giải 7 có số đầu của 7.1 và số cuối của giải 7.4 hoặc số cuối của giải 7.1 và số đầu của giải 7.4 giống nhau thì nuôi kép trong 3 ngày tiếp theo .

7/ Cách soi cầu lô đề theo công thức

Cách tính này như sau : Giả sử 2 ngày trước đề về hiệu quả là AB và CD trong đó ta có :
A + B + X = 10 ( hoặc 20 )
C + D + Y = 20 ( hoặc 20 )
Nuôi XY cho 3 ngày tiếp theo, nếu 3 ngày không về thì nghỉ ngày thứ 4, nếu thứ 5 lô về thì thứ 6 nghỉ, tính cầu tiếp vào ngày thứ 7. Tuy nhiên nếu 5 ngày đều không thấy cầu Open thì đánh vào ngày thứ 6, ngày thứ 6 mà vẫn không nổ thì nghỉ ngày thứ 7 sau đó nuôi 3 ngày tiếp .
Nhìn chung thì cầu này tỷ suất trúng đề không cao lắm, tuy nhiên trúng lô khá tốt. Dựa trên thống kê của nhà cái Lixi88 qua nhiều năm thấy được điều này .

8/ Cách soi cầu lô đề kép theo đầu câm đít câm

Cách này như sau, nếu thấy đầu lô ngày hôm trước câm thì bạn hoàn toàn có thể nuôi lô đề kép của nó trong 2 – 3 ngày tiếp theo .
Nếu thấy đít lô nào câm thì chờ đầu của nó câm thì đánh lô đề kép của nó cho ngày tiếp theo .
Về cơ bản thì giải pháp này tỷ suất về đề cũng không quá cao. Chủ yếu là lô kép nổ Tuy nhiên vì tỷ suất đặt cược chỉ có 1 số nên mình vẫn trình làng cho mọi người trên đây .

9/ Cách soi lô hình quả trám cực chuẩn

Bạch thủ lô hình quả trám là một cầu lô rất hiếm gặp, nhưng một khi nó đã Open thì bạn có tới 90 % ăn lô, 10 % còn lại là Tỷ Lệ bị lộn hoặc trượt, nhưng nhìn chung với tỷ suất thắng như trên là vô cùng lớn .

Cách bắt như sau: Soi bảng kết quả xổ số mỗi ngày, nếu thấy xuất hiện ở 3 giải liền nhau có 2 số A-B sắp xếp theo hình quả trám như dưới đây thì trong vòng 2 ngày sau đó phải đánh luôn con lô bạch thủ BA.

B
ABA
B
Soi cầu đề theo hình quả trám

10/ Soi lô hình tam giác

+ Tam giác giải đặc biệt, giải nhất, giải 5

Với cách chơi này thì người chơi cần phải dựa vào tác dụng của giải đặc biệt quan trọng và giải nhất để ứng chiếu với giải 5, thường có độ đúng chuẩn cao với giải 6 .
Ví dụ đơn cử như sau bạn hoàn toàn có thể quan sát hình ảnh bên dưới cho thấy bảng hiệu quả xổ số kiến thiết :
+ Giải đặc biệt quan trọng là 34343
+ Giải nhất là về 48005
Sau đó bạn so sánh thẳng xuống giữa của giải 6 có hiệu quả là 974. Tiếp tục chọn số độc lạ nhất trong giải đặc biệt quan trọng và bỏ những số lặp lại nhiều lần .
Ví dụ như giải đặc biệt quan trọng là 34343 thì có số 3 lặp lại 3 lần thì bạn bỏ không lấy, có số 4 cũng lặp lại 2 lần thì bỏ không dùng. Còn giải nhất là 48005 có số 0 lặp lại 2 lần cũng bỏ, số 8 và số 4 cùng là số chẵn nên bạn sẽ chọn được số 5 .
Tiếp tục nhìn dưới hình thì bạn sẽ thấy hình tam giác đi qua và cắt qua bóng số 9 và bóng số 4. Qua đó bạn chọn được 2 cặp số là 59 và 54 để đánh .
Người chơi hoàn toàn có thể tích hợp thêm với giải pháp thống kê lô khan hoặc cả lô gan lì để xem số 54 và 59 có nằm trong list những con lô lì và lô khan hay không .

+ Loại tam giác giải 6 G6.3 – giải 5 G3.4 và giải 6 G3.3

Theo cách này thì người chơi cần phải dựa vào giải 5 và giải 6 trong kết quả xổ số để có thể bắt được lô. Cách bắt lô tam giác này thường áp dụng cho đánh bạch thủ, cụ thể như:

– Bước tiên phong thì người chơi quan sát kỹ từ giải G6. 3 nhìn thẳng lên giải 5 G3. 4, rồi lại nhìn xuống giải 6 G3. 3 để xác lập những số độc lạ. Nếu như thấy giải 5 G3. 4 mà bị trùng số với của giải 6 G3. 3 thì bạn sẽ lấy số ở giữa để làm điểm trung tâm chếch lên trên và xuống dưới, đem đánh khung 5 ngày rất bảo đảm an toàn. Hoặc muốn chắc như đinh hơn thì người chơi nên đánh lộn khung 3 ngày, nếu không thì sẽ lọc được những số độc lạ ở trên .
– Nếu muốn bắt lô hình tam giác đều thì cần xem kỹ số ở giữa của giải nhất phối hợp với giải 3 G4. 1 cùng với G6. 5 để trải qua đó hoàn toàn có thể lựa chọn ra những số độc lạ. Sau đó thì lấy số ở giữa làm tâm thì bạn sẽ có cặp đánh đầu đuôi. Hoặc cũng hoàn toàn có thể chọn để đánh bạch thủ khung 5 ngày cũng tương đối chắc ăn .

Mọi cầu số hoặc thống kê kết quả xổ số miền Bắc chính xác và lâu đời đều được tổng hợp tại website Rồng Bạch Kim. Mọi người có thể truy cập theo tên miền Rongbachkim.com.

Cách vào tiền nuôi dàn đề 36 số

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày cũng có những cách vào tiền như sau :
» Vào tiền theo tỷ suất 1 : 2 : 3 tức là ngày tiên phong bạn bè sẽ đánh 10 điểm mỗi con, ngày thứ 2 đánh 20 điểm và ngày sau cuối đánh 30 điểm .
» Vào tiền theo tỷ suất 1 : 2 : 4 cũng như vậy ngày tiên phong bạn bè sẽ đánh 10 điểm mỗi con, ngày thứ 2 đánh 20 điểm và ngày ở đầu cuối đánh 40 điểm .
» Vào tiền theo tỷ suất 1 : 2 : 5 bạn bè nên lựa chọn cách đánh này, tức là nên đợi ngày 3 ( ngày cuối ) vào tiền lớn đánh cho ăn chắc .
Cách vòa tiền dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Kinh nghiệm nuôi dàn đề 36 số

Khi nuôi dàn đề 36 số thì không đơn giản là có may mắn mà cần phải có thêm nhưng kinh nghiệm đánh. Vì nó sẽ giúp anh em dễ dàng chiến thắng hơn và không bị thua quá nhiều. Dưới đây là một vài kinh nghiệm mà hầu hết mọi người chơi cần có nếu như muốn chiến thắng trong trò chơi này.

1. Có được nguồn vốn ổn định

Vốn không thay đổi không cần nhiều, nhưng nó phải bảo vệ được lực chơi và cung ứng được những cách chơi mà người chơi đề ra bắt đầu. Ngoài ra, nguồn vốn này cũng là nguồn vốn không tác động ảnh hưởng tới kinh tế tài chính mái ấm gia đình .

Ví dụ bạn muốn chơi dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày thì bạn phải có ít nhất đủ tiền để chia cho tỷ lệ 1:2:3. Nếu có vốn ít hơn thì có thể chọn chơi dàn đề 60 số khung 2 ngày. Đây là dàn để có tỷ lệ ăn cao và hồi vốn nhanh.

2. Chủ động trong cuộc chơi, biết dừng đúng lúc

Chủ động tức là mình hoàn toàn có thể trấn áp được khi nào nên chơi, khi nào nên nghỉ. Nếu đang trong dây đen mà cứ đâm đầu vào đánh thì chỉ có mất chứ ăn cũng không được bao nhiêu .

3. Giữ tâm lý ổn định khi nuôi đề theo dàn

Nuôi đề theo dàn thường sẽ có nhiều số nên số vốn chia ra cũng nhỏ dần. Mà khi nuôi theo chiêu thức 3 ngày thì lại cần giám sát đúng tỷ suất để ăn sẽ có lãi .
Người chơi có tâm ý không thay đổi, tính otans hài hòa và hợp lý sẽ giúp đồng đội đưa ra những quyết định hành động sáng suốt nhất. Tuyệt đối không nên chơi khi mà bạn bè có nhiều stress và buồn chán .

4. Tỷ lệ ăn hoa hồng là quan trọng

Tỷ lệ hoa hồng sẽ là tỷ lệ lời lãi của bạn khi chơi. Nhưng với tỷ lệ ở trên đã được chia sẻ thfi cho dù là bạn đánh ngày nào thì chắc chắn cũng sẽ có lãi. Tỷ lệ đánh trên có thể áp dụng cho các dàn đề nuôi 3 ngày khác nhau.

Như vậy là Soi Cầu Miền Bắc 247 đã chia sẻ hết những kinh nghiệm soi cầu dàn đền nuôi 36 số khung 3 ngày và những kinh nghiệm, cách vào tiền hợp lý nhất. Nếu có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào thì hãy liên hệ tới chúng tôi nhé.

Source: Soi cầu lô vip
Category: Lô đề

Viết một bình luận