Chủ nghĩa xã hội là gì?

Chủ nghĩa xã hội là một hệ chính trị quá quen thuộc so với toàn bộ dân cư Nước Ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những hiểu biết hay pháp luật của pháp lý tương quan đến yếu tố này .

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến nhằm trả lời cho câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì?

Chủ nghĩa xã hội là gì?

– Chủ nghĩa xã hội là một trong ba ý thức hệ chính trị lớn hình thành trong thế kỷ 19 bên cạnh chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa bảo thủ .

– Hiện nay trên thực tế không có định nghĩa rõ ràng về chủ nghĩa xã hội mà nó bao gồm một loạt các khuynh hướng chính trị từ các phong trào đấu tranh chính trị và các đảng công nhân có tinh thần các mạng, những người muốn lật đổ chủ nghĩa tư bản nhanh chóng và bằng bạo lực cho tới các dòng cải cách chấp nhận.

Bạn đang đọc: Chủ nghĩa xã hội là gì?

Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội

Các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội như sau:

+ Đối với văn hóa truyền thống – Tư tưởng :

Trong xã hội chủ nghĩa phải có nền văn hóa truyền thống tăng trưởng cao, thừa kế và phát huy những giá trị của văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và tinh hoa văn hóa truyền thống của quả đât. Các chính sách dựa trên chính sách chiếm hữu tư nhân sẽ dẫn đến thực trạng tha hóa con người, tha hóa của người lao động. Phát triển văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảng dạy chuyên mon kỹ thuật cho người lao động trở thành một trách nhiệm cấp bách và có ý nghĩa nâng tầm để thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội .

+ Đối với chính trị – xã hội :

Xã hội chủ nghĩa là một xã hội dân chủ, Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa mang thực chất của giai cấp công nhân vừa mang tính nhân dân thoáng đãng. Xã hội chủ nghĩa là một chính sách dân chủ, quyền lực tối cao cao nhất thuộc về nhân dân. Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước bộc lộ trước hết nó là một công cụ để bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân. Vì quyền lợi của giai cấp công nhân về cơ bản là thống nhất với quyền lợi của nhân dân lao động. Do đó, Nhà nước xã hội chủ nghĩa còn mang tính nhân dân thoáng rộng .

+ Đối với quan hệ dân tộc bản địa :

Xã hội chủ nghĩa là một xã hội bảo vệ công minh, bình đẳng, đoàn kết giữa những dân tộc bản địa .

+ Đối với quan hệ quốc tế :

Quan hệ giữa những dân tộc bản địa và quốc tế được xử lý trên cơ sở tích hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân .

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

– Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo ra cơ sở vật chất – kỹ thuật và đời sống ý thức của chủ nghĩa xã hội .
– Xác định rõ thực ra, nội dung, trách nhiệm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Khi luận giải về quy luật tăng trưởng lịch sử dân tộc – tự nhiên của xã hội loài người trải qua những hình thái kinh tế tài chính – xã hội. Mác sự báo về sự sinh ra của hình thái kinh tế tài chính – xã hội cộng sản chủ nghĩa và xác lập tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản .
– Không ngừng lan rộng ra dân chủ xã hội chủ nghĩa gắng với việc kiến thiết xây dựng và hoàn thành xong nhà nước xã hội chủ nghĩa, dựa trên nền tảng là liên minh công – nông và những những tầng lớp lao động khác dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản .
– Đi lên chủ nghĩa xã hội cần thừa kế những giá trị quý báu trong thời kỳ tư bản chủ nghĩa và của trái đất. Lênin từng khẳng định chắc chắn phải tiếp thu hàng loạt khoa học, kỹ thuật, tổng thể những kiến thức và kỹ năng, tổng thể nghệ thuật và thẩm mỹ và thừa kế mọi thành tựu của khoa học kỹ thuật của loài người. Xem đó là những viên gạch, những vật tư quý báu mà những người cộng sản phải biết sử dụng nó vào quy trình thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội .

– Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vừa có tính phổ biến vừa mang nét đặc thù, các dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội không hoàn toàn giống nhau mà mang theo đặc điểm của mình.mặc dù khẳng định tính phổ biến trong tiến trình phát triển chung của xã hội loài người và tính thống nhất trong mục tiêu chung là chủ nghĩa xã hội nhưng chủ nghĩa Mác-Lênin cũng khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là rất đa dạng và mang tính đặc thù của mỗi nước. Không nhận thức rõ vấn đề này thì việc rập khuôn máy móc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước là khó tránh khỏi.

– Đặc biệt vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản – tác nhân quyết định hành động thành công xuất sắc của con đường kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội .
Tại “ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ” – Mác và Engels đã chỉ rõ vai trò chỉ huy của những người cộng sản so với cuộc cách mạng công nhân – cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Lênin từng khẳng định chắc chắn Đảng Cộng sản là tác nhân quyết định hành động thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, trong sự nghiệp thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Như vậy, Chủ nghĩa xã hội là gì? Đã được chúng tôi trả lời chi tiết trong mục đầu tiên của bài viết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã phân tích một số điểm quan trọng trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thực tiễn. Chúng tôi mong rằng với những nội dung đã trình bày sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Source: Soi cầu lô vip
Category: Toplist

Viết một bình luận