Kinh tế học vĩ mô: Macroeconomic – Giao Dịch Tài Chính

Kinh tế học vĩ mô (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế.

kinh te hoc vi mo macroeconomics

Hệ thống kinh tế vĩ mô

Được đặc trưng bởi 3 yếu tố : Đầu vào, đầu ra và hộp đen kinh tế vĩ mô

Đầu vào: Bao gồm các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của nền kinh tế, được chia thành: 

 • Yếu tố ngoại sinh : Có năng lực ảnh hưởng tác động đến hoạt động giải trí kinh tế của một vương quốc, nằm ngoài sự trấn áp của chính phủ nước nhà ( Ví dụ : Thời tiết, chính trị, dân số, thành tự khoa học công nghệ tiên tiến ) .
 • Yếu tố nội sinh : Có năng lực ảnh hưởng tác động đến hoạt động giải trí kinh tế của một vương quốc và nằm trong sự trấn áp của chính phủ nước nhà ( Ví dụ : Các chủ trương, đường lối tăng trưởng kinh tế, những giải pháp chủ trương điều tiết kinh tế, những chủ trương tài khóa, tiền tệ, kinh tế đối ngoại, … )

Hộp đen kinh tế vĩ mô: Bao gồm 2 yếu tố là tổng cầu (AD – Aggregate Demand) và Tổng cung (AS – Aggregate Supply). Sự tác động qua lại giữa AD và AS chính là sự vận động của nền kinh tế và tạo ra các biến số gọi là đầu ra.

 • Tổng cầu AD : là tổng khối lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà những tác nhân trong nền kinh tế có năng lực và sẵn sàng chuẩn bị mua trong một thời kỳ nhất định, tương ứng với mỗi mức giá chung ( Price ) ( Giá tăng AD giảm ), mức thu nhập ( Income ) ( thu nhập tăng, AD tăng ), … còn những yếu tố khác không đổi .
 • Tổng cung AS : là tổng khối lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà những tác nhân trong nền kinh tế mong ước và có năng lực phân phối trong một khoảng chừng thời hạn nhất định, tương ứng với mỗi mức giá chung, mức chi phí sản xuất và số lượng giới hạn năng lực sản xuất, còn những yếu tố kinh tế khác cho trước .
 • Cân bằng cung và cầu : Giao điểm của AD và AS, là điểm thỏa mãn nhu cầu mức giá và sản lượng cân đối, hiểu đơn thuần là bao nhiêu mẫu sản phẩm sản xuất ra được tiêu dùng bấy nhiêu, không có mẫu sản phẩm dư thừa .

Can bang cung cau AD AS

Đầu ra: Bao gồm sản lượng sản xuất, việc làm, giá cả, xuất nhập khẩu,… là các biến số đo lường kết quả hoạt động của hộp đen kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ. 

Đối tượng nghiên cứu của kinh tế vĩ mô: 

Kinh tế vĩ mô tập trung chuyên sâu vào 4 yếu tố quan trọng

 • Mức sản lượng – tăng trưởng kinh tế – chu kỳ kinh doanh (Tổng sản phẩm trong nước (Gross Domestic Product–GDP)

 • Mức giá chung – lạm phát kinh tế
 • Thất nghiệp – phúc lợi xã hội
 • Thương mại quốc tế – cán cân giao dịch thanh toán ( cán cân thương mại ) ( Bảng cán cân giao dịch thanh toán là bảng số liệu thống kê tổng thể những thanh toán giao dịch kinh tế giữa dân cư trong nước và dân cư quốc tế trong một khoảng chừng thời hạn nhất định ) – tỷ giá hối đoái

Các câu hỏi tương quan đến 4 yếu tố trên là những câu hỏi trọng tâm mà kinh tế vĩ mô tìm cách xử lý .

Phương pháp nghiên cứu và điều tra :

 1. Phương pháp khoa học: Đó là PP yêu cầu khi nghiên cứu phải quan sát các sự kiện, các hiện tượng và phát triển thuyết rồi thu thập dữ liệu để kiểm định thuyết đó.

 1. Phương pháp trừu tượng hoá: Đó là PP yêu cầu khi nghiên cứu phải có những giả định nhằm tập trung vào nghiên cứu mối quan hệ chủ yếu và bỏ qua các mối quan hệ thứ yếu.

 2. Phương pháp cân bằng tổng quát L.Walras (1834 – 1910): Đó là PP yêu cầu khi nghiên cứu để điều tiết nền KT vĩ mô phải hướng tới sự cân bằng đồng thời ở tất cả các thị trường gồm: Thị trường sản phẩm; Thị trường bản và Thị trường lao động.

 3. Phương pháp toán học: Đó là phương pháp yêu cầu khi nghiên cứu phải lượng hóa được các biến số và phân tích mối quan hệ giữa các biến số đó thông qua các hàm số toán học, các đồ thị toán học. (Kinh tế lượng). 

Mục tiêu của kinh tế vĩ mô :

Mục tiêu chung : Ổn định, tăng trưởng và công minh xã hội .

 • Mục tiêu sản lượng: đạt được sản lượng thực tế cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và vững chắc.

 • Mục tiêu việc làm: tạo được càng nhiều việc làm càng tốt, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp.

 • Mục tiêu ổn định giá cả: hạ thấp và kiểm soát được lạm phát trong điều kiện thị trường tự do.

 • Mục tiêu kinh tế đối ngoại: ổn định tỷ giá hối đoái, cân bằng cán cân thanh toán.

 • Mục tiêu công bằng: phân phối thu nhập công bằng, hạn chế bất bình đẳng trong xã hội.

Những tiềm năng trên đây biểu lộ một trạng thái lý tưởng. Trên trong thực tiễn những chủ trương kinh tế vĩ mô chỉ hoàn toàn có thể tối thiểu hóa những rơi lệch trong thực tiễn so với trạng thái lý tưởng. Do không hề cùng lúc triển khai tổng thể những tiềm năng nên những nhà hoạch định chủ trương cần phải lựa chọn thứ tự ưu tiên và nhiều lúc phải đồng ý một sự “ quyết tử ” nào đó trong thời hạn ngắn. Về mặt dài hạn thứ tự ưu tiên xử lý những tiềm năng trên đây cũng khác nhau giữa những nước .

Các công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô :

Chính sách tài khóa ( fiscal policy ) : Điều chỉnh thu nhập và tiêu tốn của chính phủ nước nhà nhằm mục đích hướng nền kinh tế vào một mức sản lượng và việc làm mong ước .

 • Công cụ : Chi tiêu của chính phủ nước nhà ( G ) ( giao dục giảng dạy, quốc phòng bảo mật an ninh … có tác động ảnh hưởng trực tiếp tới quy mô của tiêu tốn công cộng, do đó hoàn toàn có thể trực tiếp tác động ảnh hưởng đến tổng cầu và sản lượng. ) và Thuế ( T ) ( Thuế làm giảm những khoản thu nhập, do đó giảm tiêu tốn của khu vực tư nhân ảnh hưởng tác động đến tổng cung và sản lượng ) .
 • Tác động của CSTK : Trong thời gian ngắn 1-2 năm chủ trương tài khóa có ảnh hưởng tác động đến sản lượng thực tiễn và lạm phát kinh tế tương thích với những tiềm năng không thay đổi nền kinh tế. Trong dài hạn hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh nền kinh tế giúp tăng trưởng và tăng trưởng lâu bền hơn .

Chính sách tiền tệ ( monetary policy ) : Chủ yếu nhằm mục đích ảnh hưởng tác động đến góp vốn đầu tư tư nhân, hướng nền kinh tế vào mức sản lượng và việc làm mong ước .

 • Công cụ : Cung tiền ( MS ) và lãi suất vay ( i ). Khi ngân hàng nhà nước TW đổi khác lượng cung tiền thì lãi suất vay sẽ tăng hoặc giảm tác động ảnh hưởng đến góp vốn đầu tư tư nhân ( I ), do vậy tác động ảnh hưởng tới tổng cầu ( AD ) và sản lượng ( Y ). Cung tiền ( MS ) là lượng tiền tệ được đáp ứng ra thị trường. Khi MS tăng, góp vốn đầu tư của khu vực tư nhân tăng, tạo nhiều việc làm và tăng sản lượng ( Y ). Lãi suất : là giá thành của việc đi vay tiền, hoàn toàn có thể lan rộng ra hoặc thu hẹp góp vốn đầu tư. ( Ví dụ : Lãi suất thấp : lan rộng ra góp vốn đầu tư vào sản xuất, còn lãi suất vay cao : khuyến khích cho vay, không khuyến khích sản xuất do đó hoàn toàn có thể làm ngưng trệ trong sản xuất và tăng trưởng kinh tế ) .
 • Tác động của CSTT : Chính sách tiền tệ có ảnh hưởng tác động lớn đến tổng sản phẩm quốc dân GNP về mặt thời gian ngắn, tuy nhiên do ảnh hưởng tác động đến góp vốn đầu tư nên nó cũng ảnh hưởng tác động tới GNP dài hạn .

Chinh sach cua chinh phu

Chính sách thu nhập ( incomes policy ) : Là chủ trương của cơ quan chính phủ ảnh hưởng tác động trực tiếp tới tiền công, Ngân sách chi tiêu với mục tiêu chính là để kiềm chế lạm phát kinh tế .

 • Công cụ : Giá, lương, thuế thu nhập, …

Chính sách kinh tế đối ngoại : ( foreign trade policy ) : có tiềm năng không thay đổi tỷ giá hối đoái, và giữ cho thâm hụt cán cân giao dịch thanh toán ở mức hoàn toàn có thể gật đầu được. Biện pháp giữ cho thị trường hối đoái cân đối, những lao lý về hàng rào thuế quan, bảo lãnh mậu dịch và cả những giải pháp kinh tế tài chính tiền tệ khác có ảnh hưởng tác động vào hoạt động giải trí xuất nhập khẩu .
Nguồn tìm hiểu thêm :

 • Kinh tế học vĩ mô – Wikipedia
 • N.Gregogy Mankiw, Principles of Economics, International Student Edition, Seventh edition, Worth Pulisher, 2009 .
 • Frank and Bernanke, Principles of Macroeconomics, Third edition, 2007 .
 • Glenn Hubbard and Tony O’Brien, Macroeconomics, Second edition, 2008 .

5
1
vote

Article Rating

Source: Soi cầu lô vip
Category: Toplist

Viết một bình luận