Cách luyện cấp nhanh nhất trong Võ Lâm Miễn Phí

* Sơ nhập võ lâm

Hình ảnh

Ghi chú

Võ Lâm Miễn Phí: Hướng dẫn tân thủ

Sau khi đăng nhập, đồng đạo sẽ chọn nơi xuất hiện ở thất đại thành thị.

Võ Lâm Miễn Phí: Hướng dẫn tân thủ

Chọn 01 trong 05 hệ tương ứng gồm: Kim (Thiếu Lâm & Thiên Vương), Mộc (Đường Môn & Ngũ Độc), Thủy (Nga My & Thúy Yên), Hỏa (Cái Bang & Thiên Nhẫn), Thổ (Võ Đang & Côn Lôn).

Võ Lâm Miễn Phí: Hướng dẫn tân thủ

Điền tên nhân vật và bắt đầu gia nhập võ lâm.

Võ Lâm Miễn Phí: Hướng dẫn tân thủ

Nhấn phím F1 để xem thêm các hướng dẫn, giới thiệu về tính năng và lịch trình hoạt động Độ Năng Động.

Võ Lâm Miễn Phí: Hướng dẫn tân thủ

Có thể nhấp vào giao diện hướng dẫn hoạt động nằm phía dưới bản đồ nhỏ hoặc biểu tượng hình kính lúp để chỉ dẫn vị trí các NPC cần tìm.

* Nhanh chóng tăng cấp 120

– Đến gặp NPC Sứ Giả Môn Phái, chọn dòng “ Nhận phần thưởng cấp 10 trở xuống ” .
Võ Lâm Miễn Phí: Hướng dẫn tân thủ
– Sau chi nhận thưởng sẽ được vật phẩm Thần Hành Phù, có thể đối thoại lần nữa để lựa chọn môn phái muốn armed islamic group nhập và được truyền tống đến môn phái .
– Có thể quay lại các thành chính bằng cách sử dụng Thần Hành Phù, chọn dòng “ Sử dụng để đưa đại hiệp đến thành thị thôn trấn ” .
– Đối thoại với NPC Long Ngũ ở thất đại thành thị .
Võ Lâm Miễn Phí: Hướng dẫn tân thủ
– Nhận được hỗ trợ tăng cấp đến cấp 60 và phần thưởng đồng thời : 01 bộ trang bị Thanh Câu tùy chọn, 01 Thần Hành Phù, 01 Thổ Địa Phù, 01 Ngựa Túc Sương ( 30 ngày ) .
– Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong danh sách để đạt cấp 120 .

* Kim Mã Lệnh

Võ Lâm Miễn Phí: Hướng dẫn tân thủ
Võ Lâm Miễn Phí: Hướng dẫn tân thủ
Võ Lâm Miễn Phí: Hướng dẫn tân thủ
– Bước 1 : Vào trang chủ Võ Lâm Miễn Phí nhận code Kim Mã Lệnh và kích hoạt .
– Bước 2 : Đăng nhập vào trò chơi, đối thoại với NPC Long Ngũ nhận Kim Mã Cẩm Nang .
– Bước 3 : Sử dụng Kim Mã Cẩm Nang để được tăng đến cấp 170 và nhận đồng thời các vật phẩm hỗ trợ : 01 bộ trang bị Tử Mãng, 01 Thần Hành Phù, 01 Thổ Địa Phù, 01 Thiên Noãn, 01 Ngựa Bôn Tiêu .
– Bước 4 : Đến thành Dương Châu gặp NPC Bà Chủ Tiệm Vật Nuôi nhận Thú Cưng .
– Bước 5 : Học kỹ năng môn phái và kỹ năng cấp 150 .
– Thực hiện nhiệm vụ môn phái .
– Nhiệm vụ kỹ năng 150 .
– Bước 6 : Tham armed islamic group và nhận thưởng từ các hoạt động của Kim Mã Lệnh .
– Thưởng hỗ trợ đẳng cấp .
– Thưởng hằng ngày .
– Thưởng nhiệm vụ .
– Thưởng đạt mốc cấp .

* Minh Phượng Lệnh

– Bước 1 : Xem hướng dẫn qi tiết cách sử dụng Minh Phượng Lệnh .
– Bước 2 : Tìm hiểu hệ thống Điểm Năng Động mỗi ngày .
– Bước 3 : Hướng dẫn qi tiết cách kiếm Điểm Năng Động từ các tính năng :

Tính năng

NPC & Ghi chú liên quan

Số lần tham gia

Điểm Năng Động

Vi Sơn Đảo

Tây Sơn Tiểu Nhị

1

1

Phong Lăng Độ

Tham gia thuyền Phong Lăng Độ
(ngồi thuyền đến khi thông báo nhận đc 2 điểm năng động)

1

2

Tống Kim

Mộ Binh Quan Tống (Kim)

2

6

Vượt Ải

Tham gia khiêu chiến Nhiếp Thí Trần

2

2

Viêm Đế

Tham gia Bảo tàng Viêm Đế tại Bình Bình Cô Nương

1

2

Phú Quý Cẩm Hộp

Sử dụng 02 Phiếu Dự Đoán

1

2

Nhiệm Vụ Tín Sứ

Dịch quan Thành Đô

2

2

Nhiệm Vụ Sát Thủ

Hoàn thành 2 nhiệm vụ Boss Sát Thủ

2

2

Loạn Chiến Cửu Châu

Chưởng Đăng Cung Nữ Lâm An

1

2

Công Thành

Công thành thứ Sáu mỗi tuần

1

5

Võ Lâm Liên Đấu

Sứ Giả Liên Đấu

1

2

Thí Luyện Đường

Người Đón Tiếp Thí Luyện Đường

2

2

Hành Hiệp Kỳ

Nộp cho Chiến Tâm Tôn Giả

1

5

Nhiệm Vụ Dã Tẩu

Hoàn thành 02 nhiệm vụ Dã Tẩu

1

2

Hiệp Khách Cảnh Kỹ Trường

Báo danh tham gia

1

1

Sô Cô La

Sử dụng Sô Cô La loại 01

1

3

Đồ Đằng

Tham gia tính năng Đồ Đằng

1

1

Trồng Cây

Sử dụng 16 Hạt Thiên Tuế

1

2

Vạn Bảo Rương

Sử dụng 200 Vạn Bảo Rương sau đó đối thoại NPC Bé Long

1

3

– Bước 04 : Tham armed islamic group các sự kiện hoặc tính năng để nhận được Năng Động Đơn armed islamic group tăng Điểm Năng Động .
– Bước 05 : Nhận thưởng đạt Điểm Năng Động và Mốc Điểm Năng Động trên Minh Phượng Lễ Hộp .

* Hướng dẫn Trùng Sinh

– Bước 1 : Sau khi đạt cấp 195, đồng đạo có thể tiến hành Trùng Sinh 1. Sau đó có thể sử dụng Kim Mã Cẩm Nang để được tăng lên cấp 150 và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhận thưởng của Kim Mã Lệnh .
– Bước 2 : Đạt cấp 195 Trùng Sinh 1, đồng đạo cần tích lũy 50.000.000.000 điểm kinh nghiệm để bắt đầu tiến hành Trùng Sinh 2 .
– Bước 3 : Sau khi Trùng Sinh 2, đồng đạo không nên lập tức sử dụng Trường Sinh Đơn mà nên sử dụng Sô Cô La tăng đến cấp 60 – 80 và đến gặp Long Ngũ, thực hiện nhiệm vụ để tăng đến cấp 120. Sau đó có thể sử dụng Trường Sinh Đơn để đạt cấp 150 .

* Bôn tẩu giang hồ

Khi bôn tẩu giang hồ tại Võ Lâm Miễn Phí, đồng đạo cần nắm rõ cách tham armed islamic group các tính năng sau để có thể nhanh chóng armed islamic group tăng thực lực, đề cao cảnh giới :

Tính năng

Bang Hội

Chế tạo trang bị Bạch Hổ

Boss Đại Hoàng Kim

Danh Môn

Chuyển Server

Boss Bách Biến Ma Quân

Thất Thành Đại Chiến

Thiên Trì Mật Cảnh

Boss Hoắc Khắc

Thông Thương

Bắc Đẩu Truyền Công Thuật

Boss Hoàng Nhan Quảng Dương

Ngôi Sao Hạnh Phúc

Bách Bảo Rương

Bách Nhân Lôi Đài

Độ Năng Động

Lôi Đài Công Bình Tử

Tẩy Tủy

Tu Luyện Châu

Truy Tìm Mộc Nhân

* Kỹ năng Phi Phong

Võ Lâm Miễn Phí có 03 loại Phi Phong với các kỹ năng khác nhau, sử dụng hiệu quả các kỹ năng này sẽ mang đến lợi thế rất lớn chi giao tranh cùng đối thủ .

Kỹ năng

Công dụng

Thời gian chờ

Võ Lâm Miễn Phí: Hướng dẫn tân thủ
Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ
cấp 1/2/3

Dịch chuyển tức thời trong 04 giây

90/80/70 giây

Võ Lâm Miễn Phí: Hướng dẫn tân thủ
Đại Diệp Khí Tráo
cấp 1/2

Hóa giải sát thương trong 03 giây

90/80 giây

Võ Lâm Miễn Phí: Hướng dẫn tân thủ
Trọng Kích Tuyệt Đối
cấp 1

Xuất hiện trọng kích trong 04 giây

90 giây

Lưu ý :

Chiêu thức

Tỷ lệ (%) sinh lực

Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ cấp 1

20

Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ cấp 2

25

Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ cấp 3

30

Đại Diệp Khí Tráo cấp 1

20

Đại Diệp Khí Tráo cấp 1

25

Trọng Kích Tuyệt Đối cấp 1

20

– Các kỹ năng Phi Phong sẽ tự động phát radium khi sinh lực thấp hơn tỷ lệ % tương ứng :
– Sử dụng Phi Phong nào sẽ hiển thị danh hiệu của Phi Phong đó .
– Có thể kiểm tra điểm binh giáp của bản thân bằng cách nhấn vào bảng xếp hạng binh giáp ( hệ thống sẽ tự cập nhật điểm binh giáp tương ứng với trang bị ) .
Ngoài radium, các bạn ở nước ngoài muốn mua thẻ game online các bạn có thể ghé hypertext transfer protocol : //www.soicauvip.link/ để mua nhé !
Xem thêm :

>> Mua zing xu online
>> Mua thẻ gate
Chúc các bạn thành công !

reference : https://www.soicauvip.link
Category : Tin Game

Viết một bình luận