Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 3 Ngày Bất Bại Chuẩn Xác

Chia sẻ cách nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày bất bại

Nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày được biết đến là cách chơi thích hợp cho lô thủ mới làm quen, mau chóng tìm kiếm thời cơ thắng lợi. Tuy nhiên, để hoàn toàn có thể vào bờ bảo đảm an toàn với cách chơi này thì yên cầu mọi người phải tìm kiếm được dàn số 30 con đúng đắn. Để làm được điều này, đừng quên bỏ lỡ bài viết ngay sau đây .

nuoi dan de 30 so khung 3 ngay

Cơ hội vào bờ an toàn cao cùng dàn đề 30 số bất bại

Nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày là gì?

Dàn đề 30 số được biết đến là một dãy số gồm có 30 số lượng khác nhau mà đồng đội chọn ra từ hàng trăm số lượng từ 00-99. Sau đó bạn sẽ triển khai nuôi chúng liên tục trong 3 ngày theo tỷ suất vào tiền thích hợp, điều này sẽ giúp đồng đội ngày càng tăng thời cơ thắng lợi cao .

Xem thêm ⇒ Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày
Xem thêm ⇒ Nuôi Dàn Đề 50 Số Khung 3 Ngày
Xem thêm ⇒ Nuôi Dàn Đề 60 Số Khung 2 Ngày
Xem thêm ⇒ Nuôi Đầu Đuôi Khung 3 Ngày

DÀN ĐỀ 30 SỐ NUÔI 3 NGÀY MIỄN PHÍ

• Đề 30 số ngày 01/12 / – 03/12/2021 : →Chờ tác dụng

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

• Đề 30 số ngày 29/11 / – 01/12/2021 : → ăn 38 ngày 2

30 31 32 33 34 35 36 37

38

39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

• Đề 30 số ngày 28/11 / – 30/11/2021 : → ăn 88 ngày 1

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
80 81 82 83 84 85 86 87

88

89

• Đề 30 số ngày 25/11 / – 27/11/2021 : → ăn 24 ngày 3

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
20 21 22 23

24

25 26 27 28 29
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

• Đề 30 số ngày 23/11 / – 25/11/2021 : → ăn 56 ngày 2

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
50 51 52 53 54 55

56

57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

• Đề 30 số ngày 22/11 / – 24/11/2021 : → ăn 93 ngày 1

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
90 91 92

93

94 95 96 97 98 99

• Đề 30 số ngày 19/11 / – 21/11/2021 : → ăn 79 ngày 3

70 71 72 73 74 75 76 77 78

79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

• Đề 30 số ngày 18/11 / – 20/11/2021 : → ăn 60 ngày 1

60

61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

• Đề 30 số ngày 17/11 / – 19/11/2021 : → ăn 42 ngày 1

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
40 41

42

43 44 45 46 47 48 49
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

• Đề 30 số ngày 14/11 / – 16/11/2021 : → trượt

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

• Đề 30 số ngày 13/11 / – 15/11/2021 : → ăn 30 ngày 1

30

31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

• Đề 30 số ngày 10/11 / – 12/11/2021 : → trượt

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

• Đề 30 số ngày 07/11 / – 09/11/2021 : → ăn 52 ngày 3

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51

52

53 54 55 56 57 58 59

• Đề 30 số ngày 05/11 / – 07/11/2021 : → ăn 21 ngày 2

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20

21

22 23 24 25 26 27 28 29

• Đề 30 số ngày 02/11 / – 04/11/2021 : → trượt

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

• Đề 30 số ngày 01/11 / – 03/11/2021 : → ăn 58 ngày 1

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
50 51 52 53 54 55 56 57

58

59
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

• Đề 30 số ngày 29/10 / – 31/10/2021 : → ăn 98 ngày 3

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97

98

99

• Đề 30 số ngày 28/10 / – 30/10/2021 : → ăn 69 ngày 1

60 61 62 63 64 65 66 67 68

69

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

• Đề 30 số ngày 27/10 / – 29/10/2021 : → ăn 46 ngày 1

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45

46

47 48 49
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

• Đề 30 số ngày 26/10 / – 28/10/2021 : → ăn 09 ngày 1

00 01 02 03 04 05 06 07 08

09

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

• Đề 30 số ngày 25/10 / – 27/10/2021 : → ăn 54 ngày 1

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53

54

55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

• Đề 30 số ngày 22/10 / – 24/10/2021 : → trượt

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

• Đề 30 số ngày 21/10 / – 23/10/2021 : → 

ăn 88 ngày 1

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87

88

89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

• Đề 30 số ngày 18/10 / – 20/10/2021 : → trượt

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

• Đề 30 số ngày 16/10 / – 18/10/2021 : → ăn 40 ngày 2

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40

41 42 43 44 45 46 47 48 49

• Đề 30 số ngày 16/10 / – 18/10/2021 : → ăn 67 ngày 1

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66

67

68 69

• Đề 30 số ngày 13/10 / – 15/10/2021 : → trượt

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

• Đề 30 số ngày 12/10 / – 14/10/2021 : → ăn 18 ngày 1

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17

18

19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

• Đề 30 số ngày 11/10 / – 13/10/2021 : → ăn 42 ngày 1

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41

42

43 44 45 46 47 48 49

• Đề 30 số ngày 08/10 / – 10/10/2021 : → trượt

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

• Đề 30 số ngày 05/10 / – 07/10/2021 : → trượt

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

• Đề 30 số ngày 02/10 / – 04/10/2021 : → ăn 47 ngày 3

40 41 42 43 44 45 46

47

48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

• Đề 30 số ngày 30/09 / – 02/10/2021 : → ăn 20 ngày 2

20

21 22 23 24 25 26 27 28 29
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

• Đề 30 số ngày 29/09 / – 01/10/2021 : → ăn 77 ngày 1

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76

77

78 79

• Đề 30 số ngày 26/09 / – 28/09/2021 : → trượt

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

• Đề 30 số ngày 24/09 / – 26/09/2021 : → ăn 08 ngày 2

00 01 02 03 04 05 06 07

08

09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

• Đề 30 số ngày 22/09 / – 24/09/2021 : → ăn 34 ngày 2

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33

34

35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

• Đề 30 số ngày 20/09 / – 22/09/2021 : → ăn 83 ngày 2

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82

83

84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

• Đề 30 số ngày 19/09 / – 21/09/2021 : → ăn 57 ngày 1

50 51 52 53 54 55 56

57

58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

• Đề 30 số ngày 18/09 / – 20/09/2021 : → ăn 01 ngày 1

00

01

02 03 04 05 06 07 08 09
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

• Đề 30 số ngày 17/09 / – 19/09/2021 : → ăn 30 ngày 1

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30

31 32 33 34 35 36 37 38 39
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

• Đề 30 số ngày 15/09 / – 17/09/2021 : → ăn 93 ngày 2

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92

93

94 95 96 97 98 99

Tuy nhiên, mỗi nhà cái sẽ có tỷ suất ăn cược những con đề khác nhau. Chính thế cho nên, mọi người cần phải dựa vào điều kiện kèm theo kinh tế tài chính của mình, kinh nghiệm tay nghề soi cầu để tìm ra dàn đề 30 số thích hợp, cũng như cách vào tiền hài hòa và hợp lý nhất thì mới kỳ vọng có lãi lớn .

Hướng dẫn cách nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày 

Đối với cách nuôi dàn đề 30 số liên tục trong 3 ngày tùy vào kinh nghiệm tay nghề của mỗi người sẽ có cách dò tìm khác nhau. Tuy nhiên, so với người chơi mới nếu chưa có nhiều kỹ năng và kiến thức soi cầu thì đừng bỏ lỡ những chiêu thức được nhiều cao thủ vận dụng ngay sau đây :

Phương pháp 1: Lập khung kép 

Ở chiêu thức này, mọi người sẽ thực thi nghiên cứu và phân tích những số từ giải đặc biệt quan trọng và giải nhất của KQXS hôm trước, để tìm kiếm những số lượng có tần suất Open nhiều nhất. Trong trường hợp, ở hai giải này, nếu Open những bộ số kép từ 1 đến 3 thì đồng đội nên nuôi những lô tương quan đến chúng để nuôi liên tục trong 3 ngày để tìm thời cơ thắng lợi .

Phương pháp 2: Đầu 0 đít 0

Phương pháp đầu 0 đít 0 chính là việc bạn bè dựa vào bảng KQXS để tìm kiếm những đầu đuôi 0 có về hay không. Nếu bạn soi ở giải đặc biệt quan trọng nhận thấy có 0 ở chính giữa thì báo hiệu trong thời hạn tới những cặp lô có tương quan tới số lượng này sẽ về. Vậy nên, đừng ngần ngại lập ngay dàn đề 30 số có số 0 để nuôi chúng trong 3 ngày .
Ví dụ : KQXS với giải đặc biệt quan trọng trong ngày 22/10 về là 15087, hoàn toàn có thể thấy số 0 đã Open ở giữa. Lúc này bạn bè nuôi chúng trong 3 ngày thì năng lực trong những ngày sau đề về một trong những số đó rất cao .

Phương pháp 3: Nuôi dàn đề 30 số bất bại

Ở dàn đề 30 số này, mọi người sẽ phải theo dựa vào tổng của KQXS giải đặc biệt quan trọng trong 2 ngày qua có bằng nhau hay không. Nếu thấy hiệu quả bằng nhau thì triển khai lập dàn đề theo những số đó để nuôi liên tục trong 3 ngày tiếp theo .

Phương pháp 4: Soi dàn đề 30 số nuôi khung 3 ngày dựa vào bảng thống kê

Với giải pháp này, bạn bè cũng sẽ phải dựa vào bảng tần suất Open của những cặp số ở giải đặc biệt quan trọng và quan sát tần suất Open của chúng, để hoàn toàn có thể tìm ra được 30 số cho dàn đề của mình .

nuoi dan de 30 so khung 3 ngay 3

Phân tích giải đặc biệt của KQXS tìm ra dàn đề 30 số bất bại

Ví dụ : Bảng KQXS ngày 4/4 về 932081, mọi người sẽ lấy 6 số đầu và 5 số cuối như sau :
9 – 3 – 2 – 0 – 8 – 1
3 – 2 – 5 – 4 – 0
Sau đó bạn bè triển khai ghép lần lượt những số ở dòng 1 với dòng 2 cho đến khi ghép thành dàn đề 30 số. Ta có hiệu quả như sau : 93, 92, 95, 94, 90, 98 ; 33, 32, 35, 34, 30, 38 ; 23, 22, 25, 24, 20, 28 ; 03, 02, 05, 04, 00, 08 ; 83, 82, 85, 84, 80, 88. Mọi người hoàn toàn có thể nuôi những số lượng này liên tục trong 3 ngày để tìm thời cơ thắng lợi .

Phương pháp 5: Cách bắt dàn lô chạm chuẩn

Ở giải pháp bắt dàn 30 con lô chạm chuẩn thì bạn bè sẽ phải lấy con tiên phong của giải đặc biệt quan trọng ngày thứ 2, cộng với số tiên phong giải đặc biệt quan trọng ngày thứ 3. Cuối cùng mọi người lấy tổng đó làm chạm chuẩn để nuôi liên tục trong 3 ngày. Đảm bảo tỷ suất vào bờ thắng lợi lên tới 85 % .

Phương pháp 6: Cách soi dàn đề 30 số theo cách đánh dồn tổng

Phương pháp đánh dồn tổng khá đơn thuần. Với cách này, mọi người chỉ cần cộng dồn giải đặc biệt quan trọng về từ tuần trước để làm chạm chuẩn, sau đó ghép chúng với những số lượng trong dày để nuôi trong 3 ngày. Ngoài ra, chiêu thức này bạn hoàn toàn có thể nuôi lâu hơn để bảo vệ năng lực trúng tốt hơn .

Một số kinh nghiệm nuôi dàn đề 30 số bạn có thể tham khảo

Để giúp đồng đội ngày càng tăng thời cơ chinh phục nhiều phần thưởng lớn, chúng tôi đã tổng hợp và đúc rút được 1 số ít kinh nghiệm tay nghề về cách nuôi dàn đề 30 số mà mọi người hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm như :
– Khi nuôi đề khung miền bắc dàn đề 30 số trong 3 ngày yên cầu bạn bè cần có sự kiên trì, một cái đầu lạnh để giữ tâm ý luôn tự do thì mới chọn được số lượng như mong muốn, cũng như bảo toàn được nguồn vốn của mình .

– Xác xuất vào bờ của 1 trong 30 con số nuôi này cực kỳ lớn. Bởi vì trong 100 con số thì anh em đã nuôi 30 con thì tương đường xác suất trung đã lên tới 30% rồi. Quan trọng việc soi cầu cần đầu tư nhiều thời gian để chọn được 30 con số may mắn nhất.

– Phương pháp này thực sự rất tương thích với những đồng đội ưa bảo đảm an toàn, nguồn vốn ít. Đồng nghĩa với đó, nếu có thắng thì số tiền nhận về cũng sẽ không được cao như những cách chơi khác .

Kết luận

Trên đây là tổng hợp những cách nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày đơn thuần, hiệu suất cao để mọi người tìm hiểu thêm. Nhìn chung chiêu thức soi cầu 247 này không quá phức tạp, quan trọng là cách vận dụng của mỗi người sẽ có sự khác nhau. Tuy nhiên, nếu cần mẫn học hỏi và kiên trì thì bảo vệ thành công xuất sắc sẽ luôn đến với bạn. Chúc đồng đội suôn sẻ .

Source: Soi cầu lô vip
Category: Lô đề

Viết một bình luận