Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở – Liên Minh Huyền Thoại

1.

exselor

exselor

LAS (#1)

Người thách đấu 1907 LP

Trận thắng : 785 (56.7%)

2.

Jauny

Jauny

LAN (#2)

Người thách đấu 1824 LP
Trận thắng : 208 (62.3%)
Kim cương II
Trận thắng : 22 (84.6%)
3.

real slim

real slim

BR (#3)

Người thách đấu 1775 LP
Trận thắng : 272 (61.5%)
4.

Dzukill

Dzukill

EUW (#4)

Người thách đấu 1759 LP
Trận thắng : 552 (55.3%)
Bạch kim II
Trận thắng : 7 (50.0%)
5.

Raiden Shogun C2

Raiden Shogun C2

EUW (#5)

Người thách đấu 1747 LP
Trận thắng : 304 (62.4%)
Bạch kim I
Trận thắng : 18 (75.0%)
6.

TFBlade2

TFBlade2

NA (#6)

Người thách đấu 1733 LP
Trận thắng : 492 (58.2%)
7.

PolskiKoz

PolskiKoz

EUNE (#7)

Người thách đấu 1730 LP
Trận thắng : 355 (57.8%)
Cao thủ 275 LP
Trận thắng : 102 (63.0%)
8.

Sn1per1

Sn1per1

NA (#8)

Người thách đấu 1723 LP
Trận thắng : 353 (56.0%)
Bạch kim II
Trận thắng : 29 (85.3%)
9.

Oh ill Nam

Oh ill Nam

NA (#9)

Người thách đấu 1722 LP
Trận thắng : 443 (56.2%)
Kim cương II
Trận thắng : 46 (59.0%)
10.

TwitchTvZeltGG

TwitchTvZeltGG

LAN (#10)

Người thách đấu 1700 LP
Trận thắng : 354 (59.4%)
Bạch kim I
Trận thắng : 30 (78.9%)
11.

Tar2an

Tar2an

BR (#11)

Người thách đấu 1680 LP
Trận thắng : 301 (60.3%)
12.

WindbreakerXD

WindbreakerXD

EUNE (#12)


Người thách đấu 1668 LP
Trận thắng : 292 (58.2%)
Kim cương I
Trận thắng : 120 (67.4%)
13.

Phoenix Striker

Phoenix Striker

BR (#13)

Người thách đấu 1627 LP
Trận thắng : 418 (57.1%)
14.

qwjqonl

qwjqonl

KR (#14)

Người thách đấu 1626 LP
Trận thắng : 239 (62.2%)
15.

MIDGOD 12

MIDGOD 12

KR (#15)

Người thách đấu 1625 LP
Trận thắng : 715 (55.2%)
16.

C9 Winsome Fan

C9 Winsome Fan

NA (#16)

Người thách đấu 1593 LP
Trận thắng : 707 (52.9%)
17.

fury of kerberos

fury of kerberos

EUW (#17)

Người thách đấu 1591 LP
Trận thắng : 373 (56.5%)
Kim cương I
Trận thắng : 41 (49.4%)
18.

7698

7698

KR (#18)

Người thách đấu 1588 LP
Trận thắng : 860 (53.6%)
19.

KT PerfecT

KT PerfecT

KR (#19)

Người thách đấu 1549 LP
Trận thắng : 908 (53.3%)
20.

NO GG PLZ

NO GG PLZ

JP (#20)

Người thách đấu 1547 LP
Trận thắng : 278 (56.5%)
21.

wx mjm978244659

wx mjm978244659

NA (#21)

Người thách đấu 1544 LP
Trận thắng : 496 (54.9%)
Bạch kim I
Trận thắng : 47 (63.5%)
22.

Litny

Litny

EUNE (#22)

Người thách đấu 1534 LP
Trận thắng : 285 (56.7%)
23.

berryrasp

berryrasp

EUNE (#23)

Người thách đấu 1527 LP
Trận thắng : 496 (53.9%)
Người thách đấu 575 LP
Trận thắng : 331 (62.6%)
24.

winstxn

winstxn

NA (#24)

Người thách đấu 1519 LP
Trận thắng : 639 (53.6%)
25.

Stor Olle

Stor Olle

EUW (#25)

Người thách đấu 1514 LP
Trận thắng : 207 (60.9%)
Kim cương III
Trận thắng : 32 (54.2%)
26.

DANTE E NERO

DANTE E NERO

BR (#26)

Người thách đấu 1514 LP
Trận thắng : 192 (61.5%)
Bạch kim I
Trận thắng : 38 (76.0%)
27.

zxckas0dk

zxckas0dk

KR (#27)

Người thách đấu 1497 LP
Trận thắng : 674 (53.6%)
28.

Iziio

Iziio

EUW (#28)

Người thách đấu 1495 LP
Trận thắng : 389 (56.0%)
29.

れいきら

れいきら

JP (#29)

Người thách đấu 1495 LP
Trận thắng : 283 (58.6%)
30.

The Tank Man

The Tank Man

NA (#30)

Người thách đấu 1484 LP
Trận thắng : 869 (52.3%)
31.

쪼렙이다말로하자

쪼렙이다말로하자

KR (#31)

Người thách đấu 1471 LP
Trận thắng : 954 (52.8%)
Bạch kim IV
Trận thắng : 18 (47.4%)
32.

I am Súnlight

I am Súnlight

NA (#32)

Người thách đấu 1466 LP
Trận thắng : 346 (56.7%)
Kim cương IV
Trận thắng : 8 (61.5%)
33.

Davemon

Davemon

NA (#33)

Người thách đấu 1464 LP
Trận thắng : 226 (59.6%)
34.

hi im Nekro

hi im Nekro

EUNE (#34)

Người thách đấu 1458 LP
Trận thắng : 257 (59.4%)
35.

DRX ZEKA

DRX ZEKA

KR (#35)

Người thách đấu 1457 LP
Trận thắng : 436 (55.9%)
36.

le propriétaire

le propriétaire

OCE (#36)

Người thách đấu 1455 LP
Trận thắng : 186 (62.2%)
Cao thủ 156 LP
Trận thắng : 79 (76.0%)
37.

DuDu11

DuDu11

KR (#37)

Người thách đấu 1444 LP
Trận thắng : 879 (53.6%)
38.

TwTv Sheiden

TwTv Sheiden

NA (#38)

Người thách đấu 1444 LP
Trận thắng : 199 (58.5%)
39.

Lathyrus

Lathyrus

EUW (#39)


Người thách đấu 1436 LP
Trận thắng : 473 (55.3%)
40.

sekaM

sekaM

BR (#40)

Người thách đấu 1436 LP
Trận thắng : 225 (61.6%)
Kim cương I
Trận thắng : 97 (60.2%)
41.

Brazuca

Brazuca

LAS (#41)

Người thách đấu 1433 LP
Trận thắng : 155 (62.8%)
42.

우제우스

우제우스

KR (#42)

Người thách đấu 1429 LP
Trận thắng : 649 (54.0%)
43.

Foxy

Foxy

LAN (#43)

Người thách đấu 1428 LP
Trận thắng : 381 (55.5%)
44.

Daglas

Daglas

EUW (#44)

Người thách đấu 1427 LP
Trận thắng : 270 (59.7%)
Vàng I
Trận thắng : 20 (83.3%)
45.

cant stop me now

cant stop me now

BR (#45)

Người thách đấu 1418 LP
Trận thắng : 477 (55.4%)
46.

TheShy 15

TheShy 15

NA (#46)

Người thách đấu 1417 LP
Trận thắng : 177 (60.4%)
47.

Shrimp Cpt

Shrimp Cpt

NA (#47)

Người thách đấu 1416 LP
Trận thắng : 691 (53.2%)
48.

GGGori

GGGori

KR (#48)

Người thách đấu 1416 LP
Trận thắng : 460 (55.7%)
49.

신입 서폿

신입 서폿

KR (#49)

Người thách đấu 1413 LP
Trận thắng : 470 (55.7%)
50.

ZWYRØØØ

ZWYRØØØ

EUW (#50)

Người thách đấu 1409 LP
Trận thắng : 874 (52.6%)
51.

LSB Kael

LSB Kael

KR (#51)

Người thách đấu 1404 LP
Trận thắng : 553 (54.1%)
52.

Josedeodo2

Josedeodo2

BR (#52)

Người thách đấu 1397 LP
Trận thắng : 149 (59.4%)
53.

XL Finn

XL Finn

EUW (#53)

Người thách đấu 1394 LP
Trận thắng : 404 (55.9%)
54.

jngfuilkbfsj

jngfuilkbfsj

KR (#54)

Người thách đấu 1392 LP
Trận thắng : 661 (53.7%)
55.

eg jojo

eg jojo

NA (#55)

Người thách đấu 1389 LP
Trận thắng : 140 (63.6%)
56.

AHäHäCiK

AHäHäCiK

EUW (#56)

Người thách đấu 1386 LP
Trận thắng : 854 (52.4%)
57.

Sagner

Sagner

LAS (#57)


Người thách đấu 1385 LP
Trận thắng : 137 (66.2%)
58.

Chieftain00

Chieftain00

KR (#58)

Người thách đấu 1384 LP
Trận thắng : 874 (53.7%)
59.

Dragken

Dragken

OCE (#59)

Người thách đấu 1382 LP
Trận thắng : 538 (52.4%)
60.

Pride0

Pride0

EUW (#60)

Người thách đấu 1382 LP
Trận thắng : 225 (59.4%)
61.

qwrihwqijkq

qwrihwqijkq

KR (#61)

Người thách đấu 1382 LP
Trận thắng : 210 (60.9%)
62.

lIlIIllIlIIllIlI

KR (#62)

Người thách đấu 1378 LP
Trận thắng : 351 (56.6%)
63.

Qitong

Qitong

NA (#63)

Người thách đấu 1374 LP
Trận thắng : 571 (52.8%)
64.

tall and hot

tall and hot

EUNE (#64)

Người thách đấu 1372 LP
Trận thắng : 137 (59.3%)
Kim cương II
Trận thắng : 30 (57.7%)
65.

꿈에 보이다

꿈에 보이다

KR (#65)

Người thách đấu 1371 LP
Trận thắng : 379 (56.6%)
66.

Breezyyy

Breezyyy

NA (#66)

Người thách đấu 1361 LP
Trận thắng : 648 (52.3%)
Kim cương I
Trận thắng : 85 (57.0%)
67.

Ręd

Ręd

OCE (#67)

Người thách đấu 1360 LP
Trận thắng : 202 (58.4%)
68.

scuro

scuro

BR (#68)

Người thách đấu 1357 LP
Trận thắng : 769 (52.9%)
GrandMaster 257 LP
Trận thắng : 54 (77.1%)
69.

Gen G Peyz

Gen G Peyz

KR (#69)

Người thách đấu 1352 LP
Trận thắng : 1267 (51.8%)
70.

어쩌라고맞짱뜰까

어쩌라고맞짱뜰까

KR (#70)

Người thách đấu 1352 LP
Trận thắng : 543 (54.3%)
71.

pizzaman007

pizzaman007

NA (#71)

Người thách đấu 1351 LP
Trận thắng : 435 (55.2%)
72.

Kelpo

Kelpo

NA (#72)

Người thách đấu 1350 LP
Trận thắng : 404 (54.8%)
Bạch kim I
Trận thắng : 35 (72.9%)
73.

Kingen

Kingen

KR (#73)

Người thách đấu 1349 LP
Trận thắng : 848 (53.1%)
74.

coverunder

coverunder

EUW (#74)

Người thách đấu 1347 LP
Trận thắng : 363 (56.8%)
75.

snzll

snzll

KR (#75)

Người thách đấu 1345 LP
Trận thắng : 648 (53.5%)
76.

Pnpm

Pnpm

KR (#76)

Người thách đấu 1344 LP
Trận thắng : 332 (57.2%)
77.

다없수질

다없수질

KR (#77)

Người thách đấu 1343 LP
Trận thắng : 583 (53.6%)
78.

Jesus Wafflecat

Jesus Wafflecat

EUNE (#78)

Người thách đấu 1342 LP
Trận thắng : 609 (52.9%)
79.

shady mathers

shady mathers

BR (#79)

Người thách đấu 1340 LP
Trận thắng : 131 (67.5%)
80.

RHINOOOOOOOOOOOO

RHINOOOOOOOOOOOO

NA (#80)

Người thách đấu 1339 LP
Trận thắng : 212 (59.2%)
Kim cương I
Trận thắng : 31 (55.4%)
81.

Szygenda

Szygenda

EUW (#81)

Người thách đấu 1338 LP
Trận thắng : 286 (56.9%)
82.

Nihility

Nihility

EUNE (#82)

Người thách đấu 1337 LP
Trận thắng : 469 (54.2%)
Người thách đấu 831 LP
Trận thắng : 249 (69.4%)
83.

Exakick1

Exakick1

EUW (#83)

Người thách đấu 1334 LP
Trận thắng : 144 (61.8%)
84.

Neon1337Ad

Neon1337Ad

EUW (#84)

Người thách đấu 1333 LP
Trận thắng : 534 (54.8%)
85.

Eyla

Eyla

NA (#85)

Người thách đấu 1331 LP
Trận thắng : 335 (55.7%)
86.

naizduP 997

naizduP 997

EUNE (#86)

Người thách đấu 1328 LP
Trận thắng : 311 (54.6%)
Cao thủ 0 LP
Trận thắng : 34 (75.6%)
87.

xlnt

xlnt

EUNE (#87)

Người thách đấu 1320 LP
Trận thắng : 491 (53.4%)
Kim cương II
Trận thắng : 55 (53.9%)
88.

Bojji

Bojji

EUW (#88)

Người thách đấu 1319 LP
Trận thắng : 166 (59.3%)
89.

twtv regate1

twtv regate1

EUNE (#89)

Người thách đấu 1316 LP
Trận thắng : 134 (63.5%)
Bạch kim IV
Trận thắng : 23 (85.2%)
90.

DRX Deft10

DRX Deft10

KR (#90)

Người thách đấu 1314 LP
Trận thắng : 952 (52.4%)
91.

FFFFFFFFFFFERRET

FFFFFFFFFFFERRET

EUW (#91)

Người thách đấu 1310 LP
Trận thắng : 679 (52.8%)
92.

Ucal

Ucal

KR (#92)

Người thách đấu 1308 LP
Trận thắng : 525 (54.9%)
93.

Dias OG

Dias OG

BR (#93)

Người thách đấu 1308 LP
Trận thắng : 458 (54.9%)
GrandMaster 241 LP
Trận thắng : 63 (84.0%)
94.

I am Sobek

I am Sobek

EUNE (#94)

Người thách đấu 1305 LP
Trận thắng : 410 (53.7%)
Người thách đấu 645 LP
Trận thắng : 291 (63.1%)
95.

Sad

Sad

RU (#95)

Người thách đấu 1303 LP
Trận thắng : 143 (62.7%)
Vàng I
Trận thắng : 21 (95.5%)
96.

sheø

sheø

EUW (#96)

Người thách đấu 1302 LP
Trận thắng : 352 (55.3%)
Bạch kim IV
Trận thắng : 14 (93.3%)
97.

Snoopy

Snoopy

EUNE (#97)

Người thách đấu 1302 LP
Trận thắng : 249 (56.5%)
Kim cương II
Trận thắng : 28 (82.4%)
98.

1020221

1020221

KR (#98)

Người thách đấu 1297 LP
Trận thắng : 1595 (51.4%)
99.

TwTv VintrezEu

TwTv VintrezEu

EUW (#99)

Người thách đấu 1297 LP
Trận thắng : 541 (53.8%)
100.

Yefot

Yefot

EUNE (#100)

Người thách đấu 1295 LP

Trận thắng : 272 (56.8%)

Bạch kim I
Trận thắng : 38 (71.7%)
source : https://www.soicauvip.link
Category : Tin Game

Viết một bình luận